Chế phẩm sinh học EM – PLUS (Chuyên dưỡng cây)

24/04/2019 9:51:44 CH

Chuyên dưỡng cây, chặn đứng tuyến trùng vàng lá thối rễ… kiểm soát nấm vi khuẩn…

 1. Thành phần:
 • Hữu cơ 35% (được lấy từ nguồn hữu cơ sạch)
 • Khoáng đa lượng, trung lượng, vi lượng (Ca, P, K, Mn, Zn, Cu…)
 • Hoạt chất oligoglucozamin được chiết xuất từ tự nhiên
 • Nito tổng số: 12%
 • Vi sinh vật hữu ích: Bao gồm các tập đoàn vi sinh vật hữu ích (Lactobacillus, Trichoderma, Metazhizium, Paecelomyces, Beauveria, Bacillus, Azhotobacter, Streptomyces…)
 1. Công dụng
 • Kháng các loại nấm bệnh tuyến trùng tồn tại trong đất gây hại cây trồng
 • Kháng các bệnh lý gây vàng lá, rụng lá, thối rễ, chết nhanh, chết chậm… hồi phục sau mưa bão ngập úng
 • Kích thích ra rễ, bảo vệ rễ
 • Cải tạo đất, giải độc đất, tăng độ phì cho đất, ổn định pH, cung cấp dinh dưỡng đặc biệt cho cây.
 1. Hướng dẫn sử dụng
 • Pha 1 kg chế phẩm cho 100 lít nước, tưới ướt đẫm xung quanh diện tích lá, một năm tưới 2 – 3 lần tùy vào đối tượng cây trồng
 • Khi cây bị bệnh, kém phát triển , 1kg pha với 50 lít nước tưới đậm xung quanh