Đồng hành cùng bà con Tây Nguyên trong sản xuất nông nghiệp sinh học

28/04/2019 4:17:39 CH

Mô hình chanh dây xuất Châu Âu 34ha tại tỉnh Kon Tum ứng dụng sản phẩm sinh học phòng trị nấm bệnh của HLC

Sử dụng trực tiếp sản phẩm chanh dây sạch

 

Hướng dẫn bà con xử lí nấm bệnh , thu gom tàn dư nấm bệnh sau khi thu hoạch