Giới thiệu

01/04/2016 10:53:12 SA

Chào mừng đến với Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao An Sinh!

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao An Sinh - HITEC An Sinh được xây dựng nhằm mang lại một chuẩn mực mới trong dịch vụ chăm sóc và điều trị các bệnh lý nhãn khoa tại Việt Nam. Tại đây bệnh nhân sẽ được điều trị hoàn toàn ngoại trú không cần nằm viện nhằm giảm tối đa chi phí và phiền hà cho người bệnh và thân nhân. Với tiêu chí "Chúng tôi chăm sóc mắt của bạn như chính đôi mắt của mình", mỗi người bệnh được trân trọng ở mức độ cao nhất cả về chuyên môn cũng như dịch vụ nói chung.

  • Giữ vững và ngày càng hoàn thiện những tiêu chuẩn quốc tế trong phẫu thuật nhãn khoa nói chung và phẫu thuật LASIK nói riêng.

  • Phong cách làm việc chuyên nghiệp của bác sĩ và nhân viên.

  • Được công nhận như một nơi cung cấp những giải pháp tốt nhất, toàn diện cho các vấn đề khúc xạ của người bệnh, một vị trí tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ bằng Laser.

  • Liên tục trao đổi, hợp tác quốc tế để cập nhật, ứng dụng những công nghệ mới và hiện đại nhất trong điều trị các bệnh lý nhãn khoa.